Việt Nam có thể đạt vị thế như kho nông sản của thế giới

Việt Nam có thể đạt vị thế như kho nông sản của thế giới

Ông Trương Gia Bình cho rằng Việt Nam sẽ đạt vị thế như kho nông sản của thế giới nếu giữ truyền thống nông nghiệp, ứng dụng tốt công nghệ thông tin.