Thanh long ruột trắng

(195130 khách hàng đã bình chọn)

Thanh long ruột trắng là giống cây bản địa của nước ta. Cây được trồng phổ biến ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia